Giải thưởng Văn học nghệ thuật
Giải thưởng FuturArc
Giải thưởng cuộc thi Thiết kế kiến trúc Nhà Quốc Hội
World triennial of Architecture
Giải thưởng kiến trúc quốc gia