Văn phòng kiến trúc quốc tế 1+1>2 Tầng 4, 26 Lê Ngọc Hân, Hà Nội Tel: 0439764253