Hoang Thuc Hao  founded 1+1>2 in 2015 after a successful career with leading operations in London and Amsterdam. We are a reality focused on providing exceptional design with a reviewed and personalized service. Our work aims to make a lasting contribution to the urban and natural context by challenging, provoking and exciting. We are a practical centralized function that becomes the basis of the project enriched by the poetry and expertise of its architects. Much attention has been paid to the choice of materials and the influence of light on an architecture that is visible from the outside and the interior expertise of the agency's architects pays for Selection.

Triết lý kiến trúc hạnh phúc 1+1>2: với kiến trúc sư hạnh phúc và người sử dụng (bao gồm chủ đầu tư) hạnh phúc.

Công trình tồn tại bền vững – tiếp biến văn hóa bản địa. 

Những cộng đồng yếm thế, hầu như bị lãng quên lại nắm giữ kho báu văn hóa khổng lồ. Họ đương nhiên có quyền cất tiếng nói riêng, đóng góp vào sự giàu có và đa dạng của loài người. Điều đinh ninh chính đáng này là động lực hội tụ nguồn lực, động lực của kiến trúc hạnh phúc 1+1>2

Phương thức 1+1>2: Hợp trội giữa sáng tạo của kiến trúc sư với mong muốn và nguồn lực khách hàng; Giữa đổi mới khoa học công nghệ với các giá trị cốt lõi truyền thống; Kết nối dịch vụ với nhà cung cấp uy tín hàng đầu trong ngành xây dựng. Công trình là giá trị lớn hơn tổng từng thành phần.

Kiến trúc sư vừa thử nghiệm mô hình, vừa vận động, thuyết phục xã hội, kết nối các nguồn lực…, vừa đồng thời phát hiện, tiếp biến những giá trị bản địa cốt lõi vào trong một ngôn ngữ kiến trúc bền vững, hiện đại

Founder

Investor

Partners

Companion fund